Toeslagen aanvragen.

Hebt u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen. Zo’n bijdrage heet een toeslag.

Toeslagen kunnen digitaal aangevraagd worden via de website van de belastingdienst afdeling toeslagen: Belastingdienst toeslagen.

Twijfelt u of u voor één of meerdere toeslagen in aanmerking komt dan kunt u eerst hier een “proefberekening” maken.

Er zijn commerciële bedrijven die aanbieden om, tegen betaling, toeslagen voor u aan te vragen. Maar u kunt toeslagen heel eenvoudig zelf digitaal aanvragen. Vindt u het lastig om dat zelf te doen dan kunt u hierbij ook gratis hulp krijgen bij tal van maatschappelijke organisaties.

Onder andere bij:

Ziggo Zakelijk

Sinds 15 mei 2020 sta ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Vanaf dat moment word ik onophoudelijk lastig gevallen door telefonische verkopers. Of zoals deze bedrijven deze medewerkers graag noemen “salestijgers”! Dit ondanks het feit dat mijn telefoonnummer in het Bel Me Niet register staat.

De energiemaatschappijen en telecombedrijven spannen in dit geval de (dubieuze) kroon. Na herhaaldelijk door of namens Ziggo Zakelijk gebeld te zijn heb ik in september 2020 een schriftelijke klacht bij Ziggo ingediend. Op deze brief hebben ze nooit geregeerd. (Hoe onfatsoenlijk kun je als groot telecombedrijf in Nederland zijn!)

Vervolgens heb ik in oktober 2020 een klacht over de werkwijze van Ziggo bij de ACM ingediend. Die reageerden erg begripvol maar konden met een enkele klacht niet zo veel beginnen. Er moeten echt duizenden mensen zijn die last van deze telefoonterreur hebben. Maar die nemen helaas niet de moeite om hierover een klacht bij de ACM in te dienen. (Wel doen hoor als je hier ook last van hebt!!)

Dat Ziggo z’n arrogante schouders op haalt voor dit soort klachten blijkt wel op deze site.

Vandaag werd ik weer gebeld door een zeer onbeschofte verkoper van Ziggo Zakelijk. Toen ik hem vroeg voor welke firma hij werkte verbrak hij de verbinding. Beluister hier het gesprek: Gesprek.

Het is toch ernstig dat we in dit land niet van deze telefoonterreur verlost kunnen worden.

Belastingdienst: ook ondernemers in minnelijke schuldregeling

Tot dit jaar ging de Belastingdienst niet akkoord met een schuldregeling wanneer een hulpvrager ook ‘ondernemer’ is en wil blijven. Maar steeds meer mensen verdienen hun geld met een eigen bedrijf. Daarom verandert de Belastingdienst haar beleid.

Daarvoor paste de Belastingdienst de Leidraad Invordering aan. Artikel 73.5.1 van de Leidraad mist voortaan de inperking dat schuldregelingen alleen voor natuurlijke personen ‘niet zijnde ondernemers’ overeengekomen worden.

Knellend harnas

Die drie woorden vormden de laatste jaren een steeds knellender harnas. Sinds de eeuwwisseling steeg het aantal zzp’ers sterk, tot 1,1 miljoen in 2019. Tel je de mensen erbij voor wie het zzp’erschap bijverdienste is, dan zijn het er zelfs 1,5 miljoen. Wie schulden had, stond bij de Belastingdienst vaak voor een dichte deur. Een regeling was meestal alleen mogelijk als de onderneming opgedoekt werd.

“Geweldige stap”

“Daar moest iets aan gebeuren”, zegt programmamanager Linda van Vliet van de NVVK. “De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geeft gemeenten de taak ook ondernemers te helpen, maar dat kon niet vanwege de uitsluiting van ondernemers bij een schuldregeling met de Belastingdienst. Dat is nu verleden tijd. Het is geweldig dat de Belastingdienst deze stap gezet heeft. We hebben het onderwerp bij hen op de agenda gezet en er veelvuldig overleg over gevoerd. Er was sinds 1 juli al een convenant met de Belastingdienst, dat breiden we nu uit met een addendum over deze beleidswijziging.”

Toets op levensvatbaarheid

De Belastingdienst zal wel een extra toets doen wanneer zij een schuldregelingsvoorstel voorgelegd krijgt voor een ondernemer. “Het gaat dan om de vraag: is de onderneming echt levensvatbaar?”, aldus Linda van Vliet. De toelichting op de gewijzigde Leidraad formuleert het als volgt: ‘Voor natuurlijke personen, zijnde ondernemers, geldt daarnaast nog in het bijzonder dat reële vooruitzichten moeten bestaan om het bedrijf of zelfstandig beroep tijdens en na sanering met een levensvatbare bedrijfsuitoefening voort te kunnen zetten. Dit wil zeggen dat uit het verzoek en de daarbij behorende prognose in ieder geval moet blijken dat uit de te verwachten omzet alle kosten van de bedrijfsvoering kunnen worden betaald. Daarnaast moeten daaruit de kosten van levensonderhoud van de ondernemer en zijn gezin kunnen worden betaald.’

Extra deskundigheid

In het addendum is een aantal aanvullende afspraken gemaakt. Zo wordt aan de schuldhulpverlener gevraagd toezicht te houden op het voldoen van fiscale verplichtingen. “Dat vraagt extra deskundigheid van de betrokken schuldhulpverlener”, aldus Linda van Vliet. “Maar gemeenten die hier geen ervaring mee hebben, kunnen een beroep doen op NVVK-leden die schuldhulp voor ondernemers (SHVO) als specialisme hebben.”

Bron: NVVK

Alliantie Vrijwillige Schuldhulp Dordrecht

Onder de paraplu van “Licht voor Dordt” en in het kader van de samenwerking op het gebied van vrijwillige schuldhulp in Dordrecht is er vandaag een flyer bezorgd bij alleenstaanden en gezinnen die mogelijk hulp kunnen gebruiken bij hun financiën.

Een mooi begin van onze samenwerking op het gebied van vrijwillige schuldhulp in Dordrecht. Hopelijk weten de mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken ons te vinden. We doen er alles aan om met deze mensen in contact te komen en om de drempel zo laag mogelijk te maken.

We zijn weer begonnen.

Deze week mochten we eindelijk onze (vrijwilligers) werkzaamheden weer voorzichtig opstarten. Natuurlijk wel met de nodige aanpassingen. Maar toch!

Het was fijn om weer contact met cliënten te hebben en ze te helpen met hun belastingvragen. Deze week hebben we zowel aanvragen voor kwijtschelding van gemeentebelastingen gedaan als belastingaangiftes.

Nederland maakt zich op voor nieuwe schuldengolf.

Ondanks het steunpakket van het kabinet, zijn er zorgen voor een nieuwe schuldengolf in Nederland. Gerechtsdeurwaarders, incassobureaus en schuldhulpverlening nemen daarom nu maatregelen. 

“Het is belangrijk dat mensen zelf hun problemen aangeven. Vaak is er dan een coulante regeling mogelijk, vaak staan schuldeisers daarvoor open.”

Lees het hele artikel op BNNVARA

.