Laat uitkering via werkgever uitbetalen!

Een WIA-uitkering, waaronder dus ook een WGA-uitkering, wordt als loon uit vroegere arbeid aangemerkt. Daardoor bestaat er geen recht op de arbeidskorting. Volgens het Handboek Loonheffingen mag de WGA-uitkering als loon uit tegenwoordige arbeid worden aangemerkt, waardoor wel recht bestaat op arbeidskorting. Volgens Hof Den Haag is de situatie waarbij de werkgever de WGA-uitkering doorbetaald aan de werknemer feitelijk gelijk aan de situatie waarbij het UWV de WGA-uitkering rechtstreeks aan de werknemer betaalt. Eventuele problemen bij de uitvoering vormen geen goede reden voor de ongelijke behandeling van deze gelijke gevallen. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt. Laat de uitkering dus via de werkgever lopen – dat levert de werknemer een behoorlijk voordeel op.

Met dank aan Fiscount

Update 22 december 2023.

Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. De staatssecretaris heeft besloten om in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het Hof, omdat hij van mening is dat de juridische onderbouwing van het oordeel van het Hof onjuist is.
Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit beantwoordt vragen.