Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)

Je betaalt voor de meeste Wmo hulp en ondersteuning € 19,00 eigen bijdrage per maand. Dit wordt het abonnementstarief genoemd. Het abonnementstarief geldt voor alle maatwerkvoorzieningen en voor de algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie vanuit de Wmo.

Wat veel mensen niet weten is dat ze deze “eigen bijdrage” bij hun zorgverzekering kunnen declareren.

Heb je een laag inkomen dan kun je vaak via de gemeente een collectieve zorgverzekering afsluiten. Een zogenaamd “gemeentepakket”. De gemeente betaalt bij deze polissen een deel van je premie. Bij de meest uitgebreide pakketten kun je het eigen risico meeverzekeren en is het mogelijk om de eigen bijdrage voor de Wmo bij je zorgverzekering te declareren. Dit zijn overigens wel dure verzekeringen. Het is verstandig om even goed te kijken naar je zorgbehoefte en de dekking van de verschillende pakketten.

Dit is helaas niet bij iedereen bekend. Ik maak nog al eens mee dat we van de afgelopen drie jaar de eigen bijdrage, die overigens door het CAK wordt geïnd, nog kunnen declareren. Kijk je zorgpolis er eens op na om te zien of je misschien ook deze eigen bijdrage kunt declareren. Let op! Je kunt maximaal met 3 jaar terugwerkende kracht declareren. Dus stel het declareren niet uit!

Ik heb al voor een paar cliënten zo een paar honderd euro kunnen “binnen harken”.