Drukte aan de telefoon bij de belastingdienst.

Voor mijn werk heb ik soms meerdere keren per dag telefonisch contact met de belastingdienst nodig. Het is erg vervelend als je dan iedere keer te horen krijgt dat het erg druk is en de wachttijd meer dan 30 minuten bedraagt. Vaak (helaas niet altijd) krijg je dan de optie om teruggebeld te worden. Het vervelende is dat de cliënt waarvoor ik bel dan vaak niet meer in de buurt is, maar op zich werkt deze service goed! Ik word vaak al binnen een uur teruggebeld. Wel een complimentje waard wat dit betreft.

Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)

Je betaalt voor de meeste Wmo hulp en ondersteuning € 19,00 eigen bijdrage per maand. Dit wordt het abonnementstarief genoemd. Het abonnementstarief geldt voor alle maatwerkvoorzieningen en voor de algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie vanuit de Wmo.

Wat veel mensen niet weten is dat ze deze “eigen bijdrage” bij hun zorgverzekering kunnen declareren.

Heb je een laag inkomen dan kun je vaak via de gemeente een collectieve zorgverzekering afsluiten. Een zogenaamd “gemeentepakket”. De gemeente betaalt bij deze polissen een deel van je premie. Bij de meest uitgebreide pakketten kun je het eigen risico meeverzekeren en is het mogelijk om de eigen bijdrage voor de Wmo bij je zorgverzekering te declareren. Dit zijn overigens wel dure verzekeringen. Het is verstandig om even goed te kijken naar je zorgbehoefte en de dekking van de verschillende pakketten.

Dit is helaas niet bij iedereen bekend. Ik maak nog al eens mee dat we van de afgelopen drie jaar de eigen bijdrage, die overigens door het CAK wordt geïnd, nog kunnen declareren. Kijk je zorgpolis er eens op na om te zien of je misschien ook deze eigen bijdrage kunt declareren. Let op! Je kunt maximaal met 3 jaar terugwerkende kracht declareren. Dus stel het declareren niet uit!

Ik heb al voor een paar cliënten zo een paar honderd euro kunnen “binnen harken”.

Pas op met YoungOnes!

YoungOnes schrijft op z’n website “snel geld verdienen als eigen baas.”

Let op! Als je je inschrijft meldt  YoungOnes je aan bij de belastingdienst als freelancer (ZZP-er).
Dat is op zich niet zo erg. Maar onschuldige scholieren die niet weten waar ze aan beginnen kunnen van een koude kermis thuis komen. Afgelopen week meldde zich een jonge dame (16) op ons spreekuur. Ze had een “Naheffingsaanslag Omzetbelasting” ontvangen van
€ 5.218,00!! Het meisje was zich rot geschrokken. Toen ik zag dat het om omzetbelasting ging vroeg ik of ze was ingeschreven als ondernemer. Nee!! zei ze. “Ik ben pas 16.” Ja ok, maar dat zegt op zich niets. Goed, dan maar even bellen met de belastingdienst. Kennelijk is de belastingdienst op de hoogte van deze praktijken. Ze vroegen of mijn cliënte zich misschien had ingeschreven bij YoungOnes. Ja dat klopte. Doordat YoungOnes haar had ingeschreven als ZZP-er werd ze BTW plichtig. Daar had mijn cliënte niets van begrepen. Dus ze had geen BTW aangifte gedaan. Met nu deze naheffingsaanslag tot gevolg. Gelukkig kon ik de BTW aangifte alsnog voor haar doen. Daarmee verviel het grootste deel van de naheffingsaanslag. Maar de boete wegens het niet (of te laat) doen van de aangifte
€ 68,00 bleef staan en moet ze betalen! Wat vreselijk sneu voor deze jonge dame! Dus let op met YoungOnes. Overigens werken ook Uber en Temper op vergelijkbare wijze.

Uitbetaling levensloop in november 2021

Let op dat je niet te veel belasting betaalt!

Heb je een levenslooprekening? De levensloopregeling vervalt eind 2021. Het saldo op je levenslooprekening wordt in november uitgekeerd. Je ontvangt niet het volledige saldo op je betaalrekening. Op de uitkering wordt direct belasting ingehouden. Laat je goed informeren over welke mogelijkheden zijn er om minder belasting te betalen.

Op de site van de consumentenbond vind je een aantal mogelijkheden.

Laat geen geld liggen!

Vandaag een nieuwe cliënt geholpen.

Belastingaangiften over de afgelopen 5 jaar gedaan. Resultaat: ruim € 3000,- teruggave. Gelijk even gekeken naar de huurtoeslag. Client had geen huurtoeslag. Maar er wel recht op. (€ 125,00 per maand.) Dit is een beeld wat ik regelmatig tegenkom. Laat geen geld liggen! Een check kost (bijna) niets en kan veel opleveren! Dit geldt zeker voor gepensioneerden met een pensioen(tje). De heffingskortingen worden namelijk niet volledig benut bij alleen een AOW uitkering.

Toeslagen aanvragen.

Hebt u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen. Zo’n bijdrage heet een toeslag.

Toeslagen kunnen digitaal aangevraagd worden via de website van de belastingdienst afdeling toeslagen: Belastingdienst toeslagen.

Twijfelt u of u voor één of meerdere toeslagen in aanmerking komt dan kunt u eerst hier een “proefberekening” maken.

Er zijn commerciële bedrijven die aanbieden om, tegen betaling, toeslagen voor u aan te vragen. Maar u kunt toeslagen heel eenvoudig zelf digitaal aanvragen. Vindt u het lastig om dat zelf te doen dan kunt u hierbij ook gratis hulp krijgen bij tal van maatschappelijke organisaties.

Onder andere bij:

Ziggo Zakelijk

Sinds 15 mei 2020 sta ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Vanaf dat moment word ik onophoudelijk lastig gevallen door telefonische verkopers. Of zoals deze bedrijven deze medewerkers graag noemen “salestijgers”! Dit ondanks het feit dat mijn telefoonnummer in het Bel Me Niet register staat.

De energiemaatschappijen en telecombedrijven spannen in dit geval de (dubieuze) kroon. Na herhaaldelijk door of namens Ziggo Zakelijk gebeld te zijn heb ik in september 2020 een schriftelijke klacht bij Ziggo ingediend. Op deze brief hebben ze nooit geregeerd. (Hoe onfatsoenlijk kun je als groot telecombedrijf in Nederland zijn!)

Vervolgens heb ik in oktober 2020 een klacht over de werkwijze van Ziggo bij de ACM ingediend. Die reageerden erg begripvol maar konden met een enkele klacht niet zo veel beginnen. Er moeten echt duizenden mensen zijn die last van deze telefoonterreur hebben. Maar die nemen helaas niet de moeite om hierover een klacht bij de ACM in te dienen. (Wel doen hoor als je hier ook last van hebt!!)

Dat Ziggo z’n arrogante schouders op haalt voor dit soort klachten blijkt wel op deze site.

Vandaag werd ik weer gebeld door een zeer onbeschofte verkoper van Ziggo Zakelijk. Toen ik hem vroeg voor welke firma hij werkte verbrak hij de verbinding. Beluister hier het gesprek: Gesprek.

Het is toch ernstig dat we in dit land niet van deze telefoonterreur verlost kunnen worden.

Belastingdienst: ook ondernemers in minnelijke schuldregeling

Tot dit jaar ging de Belastingdienst niet akkoord met een schuldregeling wanneer een hulpvrager ook ‘ondernemer’ is en wil blijven. Maar steeds meer mensen verdienen hun geld met een eigen bedrijf. Daarom verandert de Belastingdienst haar beleid.

Daarvoor paste de Belastingdienst de Leidraad Invordering aan. Artikel 73.5.1 van de Leidraad mist voortaan de inperking dat schuldregelingen alleen voor natuurlijke personen ‘niet zijnde ondernemers’ overeengekomen worden.

Knellend harnas

Die drie woorden vormden de laatste jaren een steeds knellender harnas. Sinds de eeuwwisseling steeg het aantal zzp’ers sterk, tot 1,1 miljoen in 2019. Tel je de mensen erbij voor wie het zzp’erschap bijverdienste is, dan zijn het er zelfs 1,5 miljoen. Wie schulden had, stond bij de Belastingdienst vaak voor een dichte deur. Een regeling was meestal alleen mogelijk als de onderneming opgedoekt werd.

“Geweldige stap”

“Daar moest iets aan gebeuren”, zegt programmamanager Linda van Vliet van de NVVK. “De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geeft gemeenten de taak ook ondernemers te helpen, maar dat kon niet vanwege de uitsluiting van ondernemers bij een schuldregeling met de Belastingdienst. Dat is nu verleden tijd. Het is geweldig dat de Belastingdienst deze stap gezet heeft. We hebben het onderwerp bij hen op de agenda gezet en er veelvuldig overleg over gevoerd. Er was sinds 1 juli al een convenant met de Belastingdienst, dat breiden we nu uit met een addendum over deze beleidswijziging.”

Toets op levensvatbaarheid

De Belastingdienst zal wel een extra toets doen wanneer zij een schuldregelingsvoorstel voorgelegd krijgt voor een ondernemer. “Het gaat dan om de vraag: is de onderneming echt levensvatbaar?”, aldus Linda van Vliet. De toelichting op de gewijzigde Leidraad formuleert het als volgt: ‘Voor natuurlijke personen, zijnde ondernemers, geldt daarnaast nog in het bijzonder dat reële vooruitzichten moeten bestaan om het bedrijf of zelfstandig beroep tijdens en na sanering met een levensvatbare bedrijfsuitoefening voort te kunnen zetten. Dit wil zeggen dat uit het verzoek en de daarbij behorende prognose in ieder geval moet blijken dat uit de te verwachten omzet alle kosten van de bedrijfsvoering kunnen worden betaald. Daarnaast moeten daaruit de kosten van levensonderhoud van de ondernemer en zijn gezin kunnen worden betaald.’

Extra deskundigheid

In het addendum is een aantal aanvullende afspraken gemaakt. Zo wordt aan de schuldhulpverlener gevraagd toezicht te houden op het voldoen van fiscale verplichtingen. “Dat vraagt extra deskundigheid van de betrokken schuldhulpverlener”, aldus Linda van Vliet. “Maar gemeenten die hier geen ervaring mee hebben, kunnen een beroep doen op NVVK-leden die schuldhulp voor ondernemers (SHVO) als specialisme hebben.”

Bron: NVVK