Laat uitkering via werkgever uitbetalen!

Een WIA-uitkering, waaronder dus ook een WGA-uitkering, wordt als loon uit vroegere arbeid aangemerkt. Daardoor bestaat er geen recht op de arbeidskorting. Volgens het Handboek Loonheffingen mag de WGA-uitkering als loon uit tegenwoordige arbeid worden aangemerkt, waardoor wel recht bestaat op arbeidskorting. Volgens Hof Den Haag is de situatie waarbij de werkgever de WGA-uitkering doorbetaald aan de werknemer feitelijk gelijk aan de situatie waarbij het UWV de WGA-uitkering rechtstreeks aan de werknemer betaalt. Eventuele problemen bij de uitvoering vormen geen goede reden voor de ongelijke behandeling van deze gelijke gevallen. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt. Laat de uitkering dus via de werkgever lopen – dat levert de werknemer een behoorlijk voordeel op.

Met dank aan Fiscount

Update 22 december 2023.

Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. De staatssecretaris heeft besloten om in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het Hof, omdat hij van mening is dat de juridische onderbouwing van het oordeel van het Hof onjuist is.
Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit beantwoordt vragen.

Check je toeslagen als er iets verandert in je leven

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft recht op toeslagen. Ontvangt u ook toeslagen om een deel van uw kosten voor zorg of huur te betalen? Kijk dan regelmatig of uw gegevens nog kloppen via Mijn toeslagen op toeslagen.nl. En geef veranderingen, bijvoorbeeld als u minder gaat werken, meteen door. Zo verkleint u de kans dat u te veel of te weinig toeslag krijgt.

In een jaar kan veel gebeuren. Misschien gaat u van een koophuis naar een huurhuis, stopt u met werken of gaat u minder werken. Dan is het belangrijk dat u uw gegevens aanpast via Mijn toeslagen. Coert Kleijwegt, directeur Dienst Toeslagen: “Veel mensen gaan ervan uit dat Dienst Toeslagen veranderingen in het leven van mensen automatisch doorkrijgt, zoals verandering van loon. Maar dat is niet zo. Veranderingen moet u zelf doorgeven. Alleen dan wordt de hoogte van uw toeslag aangepast op uw nieuwe situatie. Geeft u geen veranderingen door, dan wordt pas na afloop van het jaar duidelijk dat uw situatie anders was. En dat u te veel of te weinig toeslag heeft gekregen. Kreeg u te weinig toeslag? Dan krijgt u dat alsnog. Heeft u te veel gekregen? Dan moet u dat terugbetalen. Daarom is het belangrijk dat u zelf regelmatig uw gegevens checkt en veranderingen doorgeeft.”

verhuizen man dozen

Vijf tips om u op weg te helpen

1. Check welke veranderingen u moet doorgeven
Misschien gaat u van een koophuis naar een huurhuis, stopt u met werken of gaat u minder werken. Dat heeft allemaal invloed op uw toeslag. Kijk op toeslagen.nl welke veranderingen u moet doorgeven.

2. Bereken uw inkomen voor uw toeslagen met de rekenhulp.
Hoeveel toeslag u krijgt, hangt onder andere af van uw inkomen. Gebruik de rekenhulp om uw inkomen voor toeslagen te berekenen.

3. Pas uw gegevens aan via Mijn toeslagen op toeslagen.nl.
Hoe sneller u een verandering doorgeeft, hoe beter. Dan wordt uw toeslag aangepast op uw nieuwe situatie. Als u uw nieuwe inkomen bijvoorbeeld pas twee maanden later doorgeeft, krijgt u misschien twee maanden lang te veel of te weinig toeslag.

4. Krijgt u meerdere toeslagen? U hoeft uw gegevens maar één keer aan te passen.
Verandert bijvoorbeeld uw inkomen? Dan hoeft u uw inkomen maar één keer te veranderen op Mijn toeslagen. Dienst Toeslagen past dan al uw toeslagen aan op uw nieuwe situatie. Heeft u een toeslagpartner, bijvoorbeeld omdat u getrouwd bent of samen een koophuis heeft? Vergeet dan niet om veranderingen in het inkomen van uw toeslagpartner ook door te geven. Twijfelt u of u een toeslagpartner heeft? Check het op toeslagen.nl.

5. Flexibel inkomen? Controleer regelmatig of uw inkomen nog klopt.
Doe dat bijvoorbeeld elke drie maanden. Weet u nog niet goed hoeveel u gaat verdienen? Schat uw inkomen dan iets hoger in. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder toeslag u kunt krijgen. Zo verkleint u de kans dat u te veel toeslag krijgt en moet terugbetalen.

Nog geen toeslagen? Check deze tip!
Ontvangt u nog geen toeslagen en verandert er iets in uw leven? Misschien heeft u recht op toeslagen. Maak een proefberekening om te zien op welke toeslagen u mogelijk recht heeft.

Meer weten?
Kijk op toeslagen.nl voor meer informatie over de verschillende toeslagen. Staat uw vraag er niet bij of heeft u hulp nodig bij het doorgeven van wijzigingen? Maak dan een afspraak bij een toeslagenservicepunt. Kijk op toeslagen.nl/hulp welke er bij u in de buurt zijn.

Ik wil toch even een lans breken voor de belastingdienst.

In mijn praktijk loop ik regelmatig tegen frauduleuze aangiften aan. Ik ben geen moraalridder. Dus ik doe daarvan geen, al dan niet anoniem, aangifte. Maar het stuit me wel tegen de borst. En ik maak daarvan, bij de belastingplichtige, ook geen geheim. Ik ben lang niet altijd blij met de belastingdienst. Zelf ben ik behoorlijk benadeeld door de box 3 “dwaling”. Maar dat is meer een politieke keuze dan een keuze van de belastingdienst zelf. Ik geef het je te doen om al die fraudeurs op te sporen. Met handen en voeten gebonden! (Ze mogen niet eens zoeken in de hoek waar de meeste fraudeurs te verwachten zijn! Want dan wordt er gediscrimineerd!) Ik doe (veel) belastingaangiften. En ik haal er voor mijn klanten uit wat er in zit. Maar fraude? Nee!

Drukte aan de telefoon bij de belastingdienst.

Voor mijn werk heb ik soms meerdere keren per dag telefonisch contact met de belastingdienst nodig. Het is erg vervelend als je dan iedere keer te horen krijgt dat het erg druk is en de wachttijd meer dan 30 minuten bedraagt. Vaak (helaas niet altijd) krijg je dan de optie om teruggebeld te worden. Het vervelende is dat de cliënt waarvoor ik bel dan vaak niet meer in de buurt is, maar op zich werkt deze service goed! Ik word vaak al binnen een uur teruggebeld. Wel een complimentje waard wat dit betreft.

Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)

Je betaalt voor de meeste Wmo hulp en ondersteuning € 19,00 eigen bijdrage per maand. Dit wordt het abonnementstarief genoemd. Het abonnementstarief geldt voor alle maatwerkvoorzieningen en voor de algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie vanuit de Wmo.

Wat veel mensen niet weten is dat ze deze “eigen bijdrage” bij hun zorgverzekering kunnen declareren.

Heb je een laag inkomen dan kun je vaak via de gemeente een collectieve zorgverzekering afsluiten. Een zogenaamd “gemeentepakket”. De gemeente betaalt bij deze polissen een deel van je premie. Bij de meest uitgebreide pakketten kun je het eigen risico meeverzekeren en is het mogelijk om de eigen bijdrage voor de Wmo bij je zorgverzekering te declareren. Dit zijn overigens wel dure verzekeringen. Het is verstandig om even goed te kijken naar je zorgbehoefte en de dekking van de verschillende pakketten.

Dit is helaas niet bij iedereen bekend. Ik maak nog al eens mee dat we van de afgelopen drie jaar de eigen bijdrage, die overigens door het CAK wordt geïnd, nog kunnen declareren. Kijk je zorgpolis er eens op na om te zien of je misschien ook deze eigen bijdrage kunt declareren. Let op! Je kunt maximaal met 3 jaar terugwerkende kracht declareren. Dus stel het declareren niet uit!

Ik heb al voor een paar cliënten zo een paar honderd euro kunnen “binnen harken”.

Pas op met YoungOnes!

YoungOnes schrijft op z’n website “snel geld verdienen als eigen baas.”

Let op! Als je je inschrijft meldt  YoungOnes je aan bij de belastingdienst als freelancer (ZZP-er).
Dat is op zich niet zo erg. Maar onschuldige scholieren die niet weten waar ze aan beginnen kunnen van een koude kermis thuis komen. Afgelopen week meldde zich een jonge dame (16) op ons spreekuur. Ze had een “Naheffingsaanslag Omzetbelasting” ontvangen van
€ 5.218,00!! Het meisje was zich rot geschrokken. Toen ik zag dat het om omzetbelasting ging vroeg ik of ze was ingeschreven als ondernemer. Nee!! zei ze. “Ik ben pas 16.” Ja ok, maar dat zegt op zich niets. Goed, dan maar even bellen met de belastingdienst. Kennelijk is de belastingdienst op de hoogte van deze praktijken. Ze vroegen of mijn cliënte zich misschien had ingeschreven bij YoungOnes. Ja dat klopte. Doordat YoungOnes haar had ingeschreven als ZZP-er werd ze BTW plichtig. Daar had mijn cliënte niets van begrepen. Dus ze had geen BTW aangifte gedaan. Met nu deze naheffingsaanslag tot gevolg. Gelukkig kon ik de BTW aangifte alsnog voor haar doen. Daarmee verviel het grootste deel van de naheffingsaanslag. Maar de boete wegens het niet (of te laat) doen van de aangifte
€ 68,00 bleef staan en moet ze betalen! Wat vreselijk sneu voor deze jonge dame! Dus let op met YoungOnes. Overigens werken ook Uber en Temper op vergelijkbare wijze.

Uitbetaling levensloop in november 2021

Let op dat je niet te veel belasting betaalt!

Heb je een levenslooprekening? De levensloopregeling vervalt eind 2021. Het saldo op je levenslooprekening wordt in november uitgekeerd. Je ontvangt niet het volledige saldo op je betaalrekening. Op de uitkering wordt direct belasting ingehouden. Laat je goed informeren over welke mogelijkheden zijn er om minder belasting te betalen.

Op de site van de consumentenbond vind je een aantal mogelijkheden.

Laat geen geld liggen!

Vandaag een nieuwe cliënt geholpen.

Belastingaangiften over de afgelopen 5 jaar gedaan. Resultaat: ruim € 3000,- teruggave. Gelijk even gekeken naar de huurtoeslag. Client had geen huurtoeslag. Maar er wel recht op. (€ 125,00 per maand.) Dit is een beeld wat ik regelmatig tegenkom. Laat geen geld liggen! Een check kost (bijna) niets en kan veel opleveren! Dit geldt zeker voor gepensioneerden met een pensioen(tje). De heffingskortingen worden namelijk niet volledig benut bij alleen een AOW uitkering.